Styrelsen

Vi i Styrelsen

Johan Lindgren

a.johan.lindgren@gmail.com

Ordinarie Ledamot (ordf.)

Emilie Holm

e.hoolm@gmail.com

Ordinarie Ledamot / Ekonomi

Jonas Darnell

jonas.darnell@gmail.com

Ordinarie Ledamot / Fastighet

Ingvar Falconer

ingvarfalconer@gmail.com

Ordinarie Ledamot / Hyresgäster

Inge Ask

vie640@gmail.com

Suppleant/valberedning